Stránky věnované skutečným a airsoftovým Delta Force --- Pouze pro osobní potřebu admina, žádná prezentace...

Airsoft-Hra která zachvátila spoustu lidí ať mladých, tak i starších, pro někoho je to jen hra, ale pro jiné je to i životní STYL.

Blog

Muž (ženy mají smůlu)
Dobrovolník
Občan USA
Složená fyzická zkouška pro letecký personál 2. Stupeň.
Výsadkář nebo dobrovolník pro výsadkářský výcvik
Projít lustračním procesem a mít prověření pro tajné informace
Splnit APFT (armádní fyzický test) FM21-20, 75 bodů pro každou část ve věkové skupině 22-26 let (55 kliků za 2 min, 62 lehů-sedů za 2 min a běh 3,2 míle za 15:06 min a méně. (v uniformě)
Minimálně dva roky aktivní služby
Hodnost Kapitána nebo Seržanta
Absolvent pokročilých kurzů speciálního boje
Absolvent vyšší skoly (titul BA nebo BS)
Minimálně 12 měsíců ve velící funkci kapitána
Plukovník americké armády Charlie A. Beckwith sloužil v letech 1962 až 1963 u Britské SAS.Po návratu k US Army usiloval o vytvoření jednotky se stejnou organizační strukturou, ideali a náplní jako SAS. Po četných pokusech v průběhu mnoha let nakonec uspěl, zvláště po teroristických útocích v 70. letech a nová složka nazvaná: 1.operační oddělení speciálních sil-Delta (krátce jen Delta) - byla zřízena 19.listopadu 1977. Tato jednotka nesmí být zaměňována s Projektem Delta (Oddíl B-52), který v polovině šedesátých let realizovala zvláštní vojska ve Vietnamu, jemž Beckwith po nějaký čas velel.Ten byl však zásadně odlišný v organizaci i koncepci.Prvotním úkolem Delty měl být boj proti teroristickým útokům na území Spojených států, v té době velice aktuální problém vzhledem k výskytu podobných incidentů, jako byl případ rukojmích na mnichovské olympiádě ( 5. září 1972). Poté co však agenti FBI spatřili bojovou ukázku Delty, se FBI rozhodla pro vlastní protiteroristickou jednotku s policejní koncepcí pro boj na území Spojených států. Toto dobře komentoval agent FBI Buck Revell:"Chlapci z Delty by dokázali docela dobře osvobozovat jakákoli rukojmí, ale všude kolem by se válely mrtvoly." Delta se poté specializovala na protiteroristický boj mimo území Spojených států a plnila operace citlivého a politického charakteru a operace k nimž se vláda Spojených států nebude hlásit.

Po vzoru SAS se Delta dělí na roty, které se skládají z čet. Čety mají po 16 mužích a mohou působit buď jako celek, ve dvou osmičlenných skupinách, čtyřech čtyřčlenných skupinách, nebo osmi dvoučlenných skupinách.

Výběr a výcvik

Delta Force je určena k protiteroristické činnosti. Na základně ve Fort Braggu v Severní Karolíně má rozsáhlý výcvikový prostor, kde je i letoun Boeing 727, používaný k nácviku osvobozování rukojmích. Nachází se tam také proslulí dům pro boj zblízka (Close Quarter- Battle House)- spíše známý pod názvem "strašidelný dům". Delta Forces udržuje v pohotovosti dvě roty po 100 mužích, mnohem více jejich příslušníků se však věnuje výcviku ostatních jednotek zvláštního určení v protiteroristické a protipovstalecké činnosti.

Zbraně a vybavení

Delta Forces má přístup ke všem zbraním, jaké potřebuje. Základní protiteroristická výzbroj zahrnují samopaly Heckler & Koch MP5, úplná škála pěchotních zbraní US Army od Colt M727 a M733 až po dnes používané M4A1 R.I.S. a M933, kterou operátoři delty používají v masovém měřítku. Jako pistole donedávna používali Colt M1911A1 a jeho klony, díky výkonnému náboji .45ACP. Dnes se zavádějí pistole Beretta M9, Hekler & Koch Mk23 Socom, Sig Sauer a Glock. Z dalších speciálních zbraní jako jsou například odstřelovací pušky Barrett M82 a McMillan ráže .50, nebo výsadková verze lehkého kulometu M249 se sklopnou pažbou. Dále se stále používají zastaralé zbraně kvůli výkonnému náboji 7,62x51 jako M60 a jeho klony, či M21 – zpřesněná M14.


Beckwith, který vymyslel heslo "Překvapení, rychlost a úspěch" pro novou jednotku schromáždil pečlivě vybrané specialisty na protiterorizmus a záchranu rukojmích.Pak teprve započal s obtížnou úlohou výběru a výcviku. Beckwithovo velení, výběr členů a průběžný výcvik byl stejný jako založil u Britských SAS. Adept musí nejprve podstoupit psychologický test,než je rozhodnuto o jeho příjmutí. Díky tomuto zabezpečení projdou jen rozvážní, zralí, vytrvalí a stálí adepti. Fyzická zdatnost je také jedna z důležitých kritérií pro přijetí. Kandidáti by měli v první části splnit: plazení 37m za 25s.,plavání v plné výzbroji. Rychlý a smrtelný střelec je hlavní požadavek. Odstřelovač musí dosáhnout 100% přesnosti na 545m a 90% přesnosti na 915m. Všichni muži musí být schopni složit zbraně na jakém koli místě a obsadit budovu s teroristy nebo přepadené letadlo. Trénink zahrnuje všechny druhy konvenčního boje s jednotlivými druhy situací: například, ovládat každou cizý zbraň, umět řídit každý dopravní prostředek, natankovat letadlo, zachránit rukojmí. V tréninku je též zahrnuta komunikace, demolice a vysoký stupeň první záchrany.
1979 - Protiteroristický tým Delta ve spolupráci s FBI zajišťoval bezpečnost proti teroristickému útoku na Panamerických hrách v Puerto Rico.

1980 - Neúspěšná operace Eagle Claw (Orlí dráp). Vysvobození rukojmích na velvyslanectví v Teheránu v Iránu ztroskotalo na nedostatečné připravenosti letecké přepravy.

1983 - Účast na operaci Urgen Fury (Náhlá zuřivost) na Grenadě.

1984 - Účast při vysvobození rukojmích z letadla společnost Kuwaiti Airlines , při osvobozování přišli bohužel dva Američané o život.

1985 - Účast při vysvobození rukojmích z letadla společnosti TWA na Kypru.

1987 - Ochrana plukovníka Jamese "Nicka" Rowea na základě zpráv o atenátu Vietnamských komunistů.

1989 - Účast při opři operaci Just Cause (Spravedlivá věc) v Panamě. Deltě se podařilo úspěšně osvobodit vězněného agenta CIA Kurta Museho a dále spolupracovali se SEAL Teamem 6 DEVGRUpři pátrání po M.Noriegovi.

1991 - Účast při lovu SCUDů s SAS během války v Zálivu v operacích Desert Storm (Pouštní bouře) a Desert Shield (Pouštní štít). Dále zajišťovali ochranu vysokým důstojníkům v těchto operacich.

1993 - Účast v Task Force Ranger v Somálském Mogadišu při hledání a pokusu zatknout diktátora Mohamada Faraha Aidida.

1997 - Účast společně s SAS na protiteroristické operaci při obléhání rezidence Japonské ambasády v Limě, v Peru.

2002 - Účast v operaci Enduring Freedom (Trvalá svoboda) na území Afghánistánu. Pátrání po členech Al kajdy na území Afganistánu a Pakistánu zřejmě pořád trvá.

2003 - Účast v operaci Iraqi Freedom (Irácká svoboda).
Pravidla bojových operací

Vlastní bojové operace začínají od doby zahájení bojových akcí a končí v čase ukončení bojových akcí ( uvedeno v operačních pokynech). Není-li uvedeno jinak , platí za čas zahájení bojových akcí 0,05 hodin prvního dne uvedeného na OPORD a za dobu ukončení čas 0,00 posledního dne uvedeného na OPORD. Vlastní bojovou aktivitu je doporučeno provádět jen v bojové zóně (vyznačena na mapě v operačních pokynech). Mimo tuto zónu je jakákoliv střelba a užívání výbušnin zakázáno na místech, kde se vyskytují nezúčastněné civilní osoby.

** V případě zvláštních denních nebo nočních infiltračních misí je povoleno používání AS zbraní ve městech a obydlených prostorech za předpokladu maximální bezpečnosti vůči civilistům. Je zakázáno používat výbušniny. **

Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/odjezd/odsun raněných), kdykoliv mohou být volně napadány. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, a to jen za zcela mimořádných okolností ( závažná zranění, zásah Policie ČR...).

Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem žádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí každého jednotlivce a jednotky.

Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena.

Počet členů jednotky a typ výzbroje či výstroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován.

Jako munice je povoleno používat pouze 6mmBB a 8mmBB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno používat makety AIR SOFT GUN. Typ zbraně nerozhoduje.

Vybavení ochrannými pomůckami ( brýle, mřížka, plynová maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko.Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na vojáky v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.

** V případě, že útočník má výkonnější zbraň (upgrade, sniper atd.), má protivníka na mušce a zásah by vedl na obličejovou část obránce, stačí oznámit "Jistý zásah." (je to čistě z právního hlediska - při zásahu do oka by útočník byl obviněn z ublížení na zdraví z důvodů nedbalosti)**

Výbušniny je možno používat k vyřazení živé síly protivníka a na efekt(rozumí se volně prodejná pyrotechnika).

Užití dýmovnic jakéhokoliv typu ( bez vedlejšího efektu biologického či chemického) je povoleno.

Užívání světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu.

Pyrotechnika na bázi raket se může užívat, ale jen na nepřímou střelbu.

Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů. Doporučujeme používat výbušniny pouze v termoplastových nebo sádrových obalech.

Vyřazení protivníka výbuchem pyrotechniky či trhaviny je platné pouze při zasažení střepinou, vzniklou výbuchem. Nerozhoduje vzdálenost od výbuchu. Vzhledem k předchozímu odstavci doporučujeme jako emitovaný materiál užívat plastové kuličky, nebo obal výbušniny ( sádra). ** Zásah granátem je jistý na vzdálenost 2m poloměru. **

Výjimkou je výbuch trhaviny (granát, střela, mina) v uzavřené místnosti (bunkr, místnost domu menší než 3x3m, liščí nora). Za této situace jsou vyřazeni všichni bojovníci uvnitř tohoto prostoru. Nemusí být zasaženi střepinou.

Voják, který odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha), je vyřazen ze hry, i pokud tato nástraha netvoří střepiny.

Zásah střepinou výbušniny či kuličkou z pušky do jakékoliv části těla je platný.

Zásah do zbraně není platný.

Zásah do výstroje kryté konturou těla je platný. Zásah do jakékoliv části výstroje, která zřetelně přesahuje obrysy těla není platný. Typ výstroje nerozhoduje. Sporné případy je třeba řešit lepší trefou.

Zásah odraženou kuličkou není platný.

Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).

Není-li uvedeno v OPORD jinak, zasažený bojovník IHNED po prvním zásahu vstane, zvedne zbraň nad hlavu , sejme pokrývku hlavy, označí se jako “mrtvý” ( nejlépe bílá páska okolo hlavy) a odejde mimo boj. Je vhodné na vyřazení z boje upozornit i hlasem ( ochrana před další střelbou). **Zasažený bojovník po zásahu zakřičí "Mrtev" nebo "Dead" a padne k zemi, jako by umřel. Je povoleno simulovat reálný význam zásahu (křik, bolest...). Mrtvola vyčká, než se boj přesune jinam, poté vstává a odchází..... **

Není-li v OPORD uvedeno jinak, zasažený bojovník vyčká 1 hodinu mimo bojovou linii, poté se může opět zapojit do bojových akcí své jednotky. Při přesunech své jednotky, kterých se chce zúčastnit, je až do uplynutí této doby povinen být viditelně označen jako “mrtvý”, a držet se v odstupu za živými. Nesmí jít před živými. Pokud dojde k bojovému přepadu neúčastní se bojových akcí, ani neodpovídá na případnou palbu vedenou na jeho osobu. Živí bojovníci se neukrývají mezi "mrtvé", ani v jejich bezprostřední blízkosti. Toto jednání vede k omylům a zbytečným sporům. Jakýkoliv "živý" bojovník, zdržující se déle mezi "mrtvými" bude považován za "mrtvého". Jeho další zapojení do bojových akcí se posuzuje stejně jako u "mrtvých” z boje.

Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na “mrtvého” bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní.

Jediná výjimka je neozbrojený MOPIC, který může i v případě zásahu pokračovat v zaznamenávání boje. Musí být označen jako “mrtvý”.

** Při přesunu v prostoru se musí hlásit výkřiky typu: "Novinář, Foťák, Mrtvola" **

Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky.

Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost.
 
Velký díky a taky velká omluva patří Deltě Trutnov a obchodu Airsoftguns.cz,hlavně za jejich články o deltě a zbraních, takže díky moc..